กระเบื้องหลังคา Excella เอ็กซ์เซลล่า

กระเบื้องมุงหลังคา SCG

รุ่น Excella เอ็กซ์เซลล่า

กระเบื้องมุงหลังคา เอ็กเซลล่า

รุ่น เอ็กซ์เซลล่า คลาสสิค

คุณสมบัติ

ขนาด 33 x 42 ชม./แผ่น
น้ำหนัก 3.5 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 9.8 – 10.4 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32 – 34 ชม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 17 – 60 องศา

มี 13 สีให้เลือกได้แก่

 • สีอเมทิส บราวน์                    
 • สีคริสตัล บลู                     
 • สีกรีนแพริดอท                    
 • สีเรสแชปไฟร์                       
 • สีเรดการ์เนต                          
 • สีคาเนเลียนบราวน์               
 • สีบลูคลอเดีย
 • สีไวท์เพิร์ล
 • สีออบซิเดียน เกรย์
 • สีไดมอนด์ เกรย์
 • สีเยลโล่แชปไฟร์
 • สีทิมเบอร์ บราวน์
 • สีกรีนเจได (สั่งผลิต 45 วัน)

รุ่น เอ็กซ์เซลล่า โมเดิร์น

คุณสมบัติ

ขนาด 33.5 x 42 ชม/แผ่น
น้ำหนัก 3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32 – 34 ชม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 25-40 องศา

มี 9 สีให้เลือกได้แก่

 • สีอเมทิส บราวน์
 • สีคอปเปอร์ บราวน์
 • สีซิลเวอร์ เกรย์
 • สีแพลตินั่ม
 • สีออบซิเดียน เกรย์
 • สีสกาย บลู
 • สีโอลีฟ เกรย์
 • สีมารูน เรด
กระเบื้องมุงหลังคา เอ็กเซลล่า

กระเบื้องมุงหลังคา เอ็กเซลล่า

รุ่น เอ็กซ์เซลล่า เกรซ

คุณสมบัติ

ขนาด 34.5 x 42 ซม./แผ่น
น้ำหนัก 3.8 กก./แผ่น
จำนวนการใช้งาน 10.5 แผ่น/ตร.ม.
ระยะห่างของแป 32.5 – 33.5 ชม.
ความลาดชันของหลังคาที่แนะนำ 25 – 40 องศา

มี 7 สีให้เลือก ได้แก่

 • สีอเมทิส บราวน์
 • สีเนวี บลู
 • สีเบอร์กันดี
 • สีออบซิเดียนเกรย์
 • สีซันไรส์ (สั่งผลิต 45 วัน)
 • สีไอโอนิค (สั่งผลิต 45 วัน)
 • สีเอเวอร์ กรีน (สั่งผลิต 45 วัน)