VENTOLA | เวนโทลา

กระเบื้องปูพื้น รุ่น กระเบื้องนำทาง เวนโทลา 30x30x3.5 ซม. ชนิดปุ่ม

คุณสมบัติ

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 7.40 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

เวนโทลา แบบปุ่ม

สีน้ำตาล No.20

เวนโทลา แบบปุ่ม

สีน้ำตาล No.27

เวนโทลา แบบปุ่ม

สีน้ำตาล No.29

กระเบื้องปูพื้น เอสซีจี รุ่น เวนโทลา

คุณสมบัติ

ขนาด 10 x 10 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 0.85 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 100 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

Ventola scg

สีเทา

Ventola scg

สีเทากลาง

Ventola scg

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 20 x 20 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 3.20 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 25 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

ventola 20x20x3.5

สีเทา

ventola 20x20x3.5

สีเทากลาง

ventola 20x20x3.5

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 20 x 40 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 6.5 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 12.5 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

Ventola 20x40x3.5

สีเทา

Ventola 20x40x3.5

สีเทากลาง

Ventola 20x40x3.5

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 7.70 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

Ventola 30x30x3.5

สีเทา

Ventola 30x30x3.5

สีเทากลาง

Ventola 30x30x3.5

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

Ventola 40x40x3.5

สีเทา

Ventola 40x40x3.5

สีเทากลาง

Ventola 40x40x3.5

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 30 x 60 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 14.60 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 5.55 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

Ventola 30x60x3.5

สีเทา

Ventola 30x60x3.5

สีเทากลาง

Ventola 30x60x3.5

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 30 x 30 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 7.70 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 11.11 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

เวนโทลา กริด สีเทา

สีเทา

เวนโทลา กริด สีเทากลาง

สีเทากลาง

เวนโทลา กริด สีดำ

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 40 x 40 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 13.80 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 6.25 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

เวนโทลา กริด สีเทา

สีเทา

เวนโทลา กริด สีเทากลาง 40*40

สีเทากลาง

เวนโทลา กริด สีดำ 40*40

สีดำ

คุณสมบัติ

ขนาด 40 x 80 x 3.5 ซม.  

ปริมาณการใช้งาน 3.12 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

เวนโทลา 40*80 เทา

สีเทา

เวนโทลา 40*80 สีเทากลาง

สีเทากลาง

เวนโทลา 40*80 สีดำ

สีดำ

เวนโทลา หกเหลี่ยมเล็ก

คุณสมบัติ

ขนาด 17.30 x 15 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 1.52 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 52 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

สีเทา

สีเทากลาง

สีดำ

เวนโทลา หกเหลี่ยมใหญ่

คุณสมบัติ

ขนาด 52 x 60 x 3.5 ซม.  | น้ำหนัก 19.16 กก./แผ่น

ปริมาณการใช้งาน 4.28 แผ่น/ตร.ม.

สี : Color

สีเทา

สีเทากลาง

สีดำ

ตัวอย่างการต่อลาย

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ติดต่อสอบถาม หรือ สั่งซื้อสินค้าราคาพิเศษ

ได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้

087-443-7777

sales@kpponline.com

Line ID : @kpponline