ลอนคู่ไฮบริด

เลือกรุ่นกระเบื้องมุงหลังคา SCG

กระเบื้องมุงหลังคา SCG

รุ่นลอนคู่ไฮบริด

กลุ่มสีมาตรฐาน

วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 50 ซม.
ความยาว : 150 ซม.
ความสูง : 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 9 กก.

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 1.7 แผ่น/ตร.ม.
ระยะแป : 130 ซม.
องศาหลังคา : 15-40 องศา

มี  8 สี ให้เลือก ได้แก่ สีแดง สีซีเมนต์ สีเทาศิลา สีเขียว สีเขียวสมุทร สีหมากสุก สีเปลือกมังคุด สีน้ำทะเล

กลุ่มสีประกายมุก

วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 50 ซม.
ความยาว : 150 ซม.
ความสูง : 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 9 กก.

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 1.7 แผ่น/ตร.ม.
ระยะแป : 130 ซม.
องศาหลังคา : 15-40 องศา

มี  8 สี ให้เลือก ได้แก่ มี 8 สี ให้เลือก ได้แก่
สีแดงประกายมุก
สีเขียวประกายมุก
สีน้ำตาลประกายมุก
สีน้ำเงินประกายมุก
สีม่วงประกายมุก
สีส้มประกายมุก

กลุ่มสีประกายมุก

วัสดุ : ไฟเบอร์ซีเมนต์
ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 50 ซม.
ความยาว : 150 ซม.
ความสูง : 0.6 ซม.
น้ำหนัก : 9 กก.

ข้อมูลอื่นๆ
จำนวนการใช้งาน : 1.7 แผ่น/ตร.ม.
ระยะแป : 130 ซม.
องศาหลังคา : 15-40 องศา

มี  8 สี ให้เลือก ได้แก่ มี 8 สี ให้เลือก ได้แก่
สีแดงประกายมุก
สีเขียวประกายมุก
สีน้ำตาลประกายมุก
สีน้ำเงินประกายมุก
สีม่วงประกายมุก
สีส้มประกายมุก