เลือกรุ่นกระเบื้องมุงหลังคา SCG

กระเบื้องมุงหลังคา SCG

รุ่นพรีม่า

กลุ่มสีมาตรฐาน

รายละเอียด
กว้าง x ยาว (ชม.) 55 x 65
หนา (มม.) 5
น้ำหนัก (กก./แผ่น) 3.9
จำนวนแผ่น/ตร.ม. 3.9
ความชันหลังคา (องศา) 20-45
ระยะแป (ชม.) 50
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1407-2540

มี 8 สี  สีแดง สีเทาแกรนิต สีเขียวกฤษณา สีน้ำตาล สีน้ำตาลทรายแก้ว สีม่วงศรีตรัง สีน้ำเงินไพลิน สีส้มอิฐ

กลุ่มสีทอประกาย

รายละเอียด
กว้าง x ยาว (ชม.) 55 x 65
หนา (มม.) 5
น้ำหนัก (กก./แผ่น) 3.9
จำนวนแผ่น/ตร.ม. 3.9
ความชันหลังคา (องศา) 20-45
ระยะแป (ชม.) 50
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1407-2540

มี 4 สี สีเขียวทอประกาย สีน้ำเงินทอประกาย สีส้มทอประกาย สีม่วงทอประกาย

กลุ่มสีทอประกาย

รายละเอียด
กว้าง x ยาว (ชม.) 55 x 65
หนา (มม.) 5
น้ำหนัก (กก./แผ่น) 3.9
จำนวนแผ่น/ตร.ม. 3.9
ความชันหลังคา (องศา) 20-45
ระยะแป (ชม.) 50
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1407-2540

มี 4 สี สีเขียวทอประกาย สีน้ำเงินทอประกาย สีส้มทอประกาย สีม่วงทอประกาย