กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา SCG

เลือกรุ่นกระเบื้องมุงหลังคา SCG

กระเบื้องมุงหลังคา SCG

กระเบื้องดินเผา เอสซีจี

รุ่นสุโขทัย

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นสุโขทัย มีรูปทรงปลายแหลมคล้ายใบโพธิ์ ตามคติความเชื่อที่ว่าหากนำมามุงเป็นหลังคา จะเสมือนได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทร กระเบื้องรุ่นนี้นิยมมุงแบบชั้นเดียว เหมาะกับหลังคาวัดหรือหลังคาภายในวัด เช่น หลังคาโบสถ์หลังคาอาคารการเปรียญ หลังคาหอระฆัง และหลังคาเรือนไทย 

รุ่นเกล็ดปลา

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นเกล็ดปลา รูปทรงคล้ายดอกบัวหรือเกล็ดปลา บริเวณช่วงปลายจะแหลม นิยมมุง 2 ชั้น ประกอบไปด้วยกระเบื้องแผ่นสั้นและแผ่นยาว เหมาะกับหลังคาภายในวัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น หลังคาพระอารามหลวง หลังคาอาคารต่างๆในวัด และหลังคาเรือนไทย 

รุ่นเกล็ดปลา

กระเบื้องหลังคาดินเผา เอสซีจี รุ่นเกล็ดปลา รูปทรงคล้ายดอกบัวหรือเกล็ดปลา บริเวณช่วงปลายจะแหลม นิยมมุง 2 ชั้น ประกอบไปด้วยกระเบื้องแผ่นสั้นและแผ่นยาว เหมาะกับหลังคาภายในวัดเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น หลังคาพระอารามหลวง หลังคาอาคารต่างๆในวัด และหลังคาเรือนไทย